Sirküler

Sirküler Raporları

YILLIK ARŞİVLER

2021
2020
2019
2018
2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri ve Yürürlülük tarihi
Tarih: 24.01.2021 No: 2020_112
2020 Elektronik Uygulamalara İlişkin 509 Sayılı VUK Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
Tarih: 19.08.2020 No: 2020_111
2020 Yurt Dışında Mukim Finansal Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı
Tarih: 19.08.2020 No: 2020_110
2020 7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeleri
Tarih: 19.08.2020 No: 2020_109
2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında GİB Duyurusu
Tarih: 19.08.2020 No: 2020_108
2020 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
Tarih: 19.08.2020 No: 2020_107
2020 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
Tarih: 03.07.2020 No: 2020_106
2020 GEKAP Usul ve Esaslarda Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.
Tarih: 03.07.2020 No: 2020_105
2020 Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı.
Tarih: 03.07.2020 No: 2020_104
2020 VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı.
Tarih: 26.06.2020 No: 2020_103
2020 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
Tarih: 26.06.2020 No: 2020_102
2020 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.
Tarih: 15.06.2020 No: 2020_101
2020 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı.
Tarih: 15.06.2020 No: 2020_100
2020 İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'de Değişiklik
Tarih: 05.06.2020 No: 2020_099
2020 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler İçin Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğine İlişkin GİB Duyurusu
Tarih: 05.06.2020 No: 2020_098
2020 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Sektör Bazında Azami Döviz Kullanım Oranları İle İlgili Olarak Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Tarih: 04.06.2020 No: 2020_097
2020 Serbest (Döviz) Fonları için Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi.
Tarih: 03.06.2020 No: 2020_096
2020 Geriye Yönelik SGK Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB'lerin Kuruma Gönderilme Süresi Uzatıldı.
Tarih: 03.06.2020 No: 2020_095
2020 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:167)
Tarih: 02.06.2020 No: 2020_094
2020 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/4)
Tarih: 02.06.2020 No: 2020_093
2020 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik - İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2584)
Tarih: 02.06.2020 No: 2020_092
2020 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
Tarih: 29.05.2020 No: 2020_091
2020 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimine İlişkin Genel Tebliğ
Tarih: 28.05.2020 No: 2020_090
2020 Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemelere İlişkin 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı.
Tarih: 28.05.2020 No: 2020_089
2020 Finansman bonoları ve bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarında stopaj oranı %15 olarak belirlendi.
Tarih: 27.05.2020 No: 2020_088
2020 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'den Yüzde 1'e Çıkarıldı.
Tarih: 27.05.2020 No: 2020_087
2020 Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemlerinde BSMV Hesaplanması Gerektiği
Tarih: 27.05.2020 No: 2020_086
2020 Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hakkında.
Tarih: 22.05.2020 No: 2020_085
2020 Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hakkında
Tarih: 22.05.2020 No: 2020_084
2020 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Tarih: 20.05.2020 No: 2020_083
2020 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı.
Tarih: 20.05.2020 No: 2020_082
2020 Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Tarih: 18.05.2020 No: 2020_081
2020 Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Tarih: 15.05.2020 No: 2020_080
2020 Sigaralarda Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırıldı.
Tarih: 13.05.2020 No: 2020_079
2020 COVİD-19’a Maruz Kalan Sigortalıların Hastalık Sigortası Kapsamında Değerlendirileceği Hk.
Tarih: 13.05.2020 No: 2020_078
2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
Tarih: 13.05.2020 No: 2020_077
2020 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Tarih: 11.05.2020 No: 2020_076
2020 Mücbir Sebep Kapsamında KDV İade Talepleri
Tarih: 11.05.2020 No: 2020_075
2020 Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Bildirimleri
Tarih: 11.05.2020 No: 2020_074
2020 Covid-19 Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
Tarih: 08.05.2020 No: 2020_073
2020 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar ve Mayıs Ayı Takvimi
Tarih: 07.05.2020 No: 2020_072
2020 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)'de Değişiklik
Tarih: 06.05.2020 No: 2020_071
2020 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2)
Tarih: 06.05.2020 No: 2020_070
2020 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)'de Değişiklik
Tarih: 05.05.2020 No: 2020_069
2020 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır.
Tarih: 05.05.2020 No: 2020_068
2020 Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması -İthalat Aşamasında Sunulması.
Tarih: 04.05.2020 No: 2020_067
2020 E-defter Oluşumuna ve Berat Yüklemelerine ilişkin Süre Belirten Tablo
Tarih: 30.04.2020 No: 2020_066
2020 COVID-19 Salgını Kapsamında Yasal Sürelerin Durdurulması 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.
Tarih: 30.04.2020 No: 2020_065
2020 Koronavirüs salgını sebebiyle 7244 sayılı kanun ile işsizlik sigortası kanunu ve iş kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notu.
Tarih: 30.04.2020 No: 2020_064
2020 Döviz Cinsinden BES'e Ödenen Paylar için Devlet Katkısı Oranı %10 Olarak Belirlendi.
Tarih: 28.04.2020 No: 2020_063
2020 Koronovirüs (Covid 19) kapsamında alınan sokoğa çıkma yasağı ve Anayasadaki yeri.
Tarih: 28.04.2020 No: 2020_062
2020 Ücretsiz izne ayrılan işçilere nakdi ücret desteği hakkında SGK usül ve esasları hakkında açıklama.
Tarih: 24.04.2020 No: 2020_061
2020 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı
Tarih: 22.04.2020 No: 2020_060
2020 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
Tarih: 22.04.2020 No: 2020_059
2020 2020 Şubat ve Mart dönemlerine ait KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
Tarih: 22.04.2020 No: 2020_058
2020 Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için "28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.)" Tanımlanmıştır.
Tarih: 21.04.2020 No: 2020_057
2020 E-defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır.
Tarih: 23.04.2020 No: 2020_056
2020 OECD Transfer Fiyatlandırması Raporlama Standartlarına Göre yeni Belgelendirme Yükümlülükleri
Tarih: 20.02.2020 No: 2020_055
2020 Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti sosyal güvenlik anlaşması
Tarih: 20.04.2020 No: 2020_054
2020 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyan Süresi Uzatıldı
Tarih: 20.04.2020 No: 2020_053
2020 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Tarih: 19.04.2020 No: 2020_052
2020 7244 sayılı kanun16 Nisan 2020 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Tarih: 17.04.2020 No: 2020_051
2020 Türkiye Ukrayna CVO Anlaşması
Tarih: 16.04.2020 No: 2020_050
2020 Covid19 ile mücadele kapsamındaki ekipman ve ilaçların ücretsiz olarak sağlanması.
Tarih: 16.04.2020 No: 2020_049
2020 İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ.
Tarih: 15.04.2020 No: 2020_048
2020 İthalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ
Tarih: 15.04.2020 No: 2020_047
2020 Yeni koronavirus covid19 salgininin ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltilmasi hakkinda kanun ile bazi kanunlarda degisiklik yapilmasina dair kanun teklifi.
Tarih: 15.04.2020 No: 2020_046
2020 İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğ
Tarih: 14.04.2020 No: 2020_045
2020 Yeni torba kanunla yapılması öngörülen düzenlemeler
Tarih: 13.04.2020 No: 2020_044
2020 İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ
Tarih: 09.04.2020 No: 2020_043
2020 UFRS TFRS Bülteni Nisan 2020- 31.Mart 2020 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni standartlar değişiklikler ve yorumlar.
Tarih: 09.04.2020 No: 2020_042
2020 Vergi Dairesi işlem ve sürelerin durmasına ilişkin iç genelge yayınlandı.
Tarih: 08.04.2020 No: 2020_041
2020 Koronavirüs tedbirlerden etkilenen mükelleflere sağlanan imkanlara ilişkin Nisan vergi takvimi.
Tarih: 08.04.2020 No: 2020_040
2020 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin birleştirilmesi uygulamasına erteleme.
Tarih: 08.04.2020 No: 2020_039
2020 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi MUHSGK uygulamasının ertelenmesi hakkında
Tarih: 07.04.2020 No: 2020_038
2020 Türkiye Avusturya sosyal güvenlik anlaşmasının uygulama esasları hakkında.
Tarih: 07.04.2020 No: 2020_037
2020 Mücbir sebep nedeniyle SGK primlerinin ertelenmesine ilişkin SGK yazısı yayınlandı.
Tarih: 06.04.2020 No: 2020_036
2020 LPG ve türevlerinde ÖTV artışı
Tarih: 03.04.2020 No: 2020_035
2020 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarındaki nakit kar payı dağıtımı.
Tarih: 03.04.2020 No: 2020_034
2020 Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.
Tarih: 02.04.2020 No: 2020_033
2020 Corona virüs covid-19 tedbirleri karşısında mükelleflere sağlanan imkanlara ilişkin tablo.
Tarih: 01.04.2020 No: 2020_032
2020 Mücbir sebep nedeniyle ihracat sürelerinin uzaması.
Tarih: 31.03.2020 No: 2020_031
2020 Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamıyla ilgili GİB açıklaması.
Tarih: 30.03.2020 No: 2020_030
2020 Mücbir sebep halinde bulunan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.
Tarih: 30.03.2020 No: 2020_029
2020 Faaliyet kodu itibariyle mücbir sebep durumu sorgulama ekranı açıldı.
Tarih: 28.03.2020 No: 2020_028
2020 7226 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girdi.
Tarih: 27.03.2020 No: 2020_027
2020 Yeminli Mali Müşavirlik YMM tasdik raporlarının ibraz süresi uzatıldı.
Tarih: 26.03.2020 No: 2020_026
2020 Kolalı gazozlar ile bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlendi.
Tarih: 26.03.2020 No: 2020_025
2020 İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ
Tarih: 26.03.2020 No: 2020_024
2020 7226 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yasalaştı.
Tarih: 26.03.2020 No: 2020_023
2020 İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ
Tarih: 26.03.2020 No: 2020_022
2020 Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı %1'e indirildi
Tarih: 23.03.2020 No: 2020_021
2020 518 nolu VUK tebliği yayımlandı.
Tarih: 25.03.2020 No: 2020_020
2020 GEKAP beyannamesi 2020 yılında 6 aylık takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir.
Tarih: 24.03.2020 No: 2020_019
2020 Gelir İdaresi Başkanlığının koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik kararlar sonrası yaptığı açıklamalar.
Tarih: 24.03.2020 No: 2020_018
2020 Kısa çalışma başvuru talepleri
Tarih: 23.03.2020 No: 2020_017
2020 Kısa çalışma ödeneği
Tarih: 20.03.2020 No: 2020_016
2020 Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.
Tarih: 19.03.2020 No: 2020_015
2020 İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ.
Tarih: 18.03.2020 No: 2020_014
2020 Yıllık gelir vergisi beyan süresi uzatıldı.
Tarih: 17.03.2020 No: 2020_013
2020 Kanun yolundan vazgeçme seçeneğine ilişkin tebliğ yayımlandı.
Tarih: 10.03.2020 No: 2020_012
2020 Kalkınmada öncelikli illerde uygulanan ilave sigorta primi teşvikinin uzatılması hakkında karar yayımlandı.
Tarih: 09.03.2020 No: 2020_011
2020 Türkiye transfer fiyatlandırmasında OECD raporlama standartlarına geçiyor.
Tarih: 06.03.2020 No: 2020_010
2020 Arjantin ve Ruanda ile yapılan ÇVÖ anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanunlar
Tarih: 19.02.2020 No: 2020_009
2020 GEKAP usul ve esasları yayınlanmıştır.
Tarih: 19.02.2020 No: 2020_008
2020 Değerli konut vergisinde değişiklik yapan kanun yasalaştı.
Tarih: 19.02.2020 No: 2020_007
2020 Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması.
Tarih: 02.03.2019 No: 2020_006
2020 Vergiden müstesna yurtdışı gündelikleri.
Tarih: 25.01.2020 No: 2020_005
2020 16 Ocak 2020 tarihli ihracat genelgesi yayınlandı.
Tarih: 16.01.2020 No: 2020_004
2020 Geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmelik yayınlandı.
Tarih: 16.01.2020 No: 2020_002
2020 Bazı mallarda uygulanacak KDV oranları yeniden yenilenmiştir
Tarih: 08.01.2020 No: 2020_001

İçerik bulunmamaktadır!