Tr İstanbul Ankara Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11 +90-553-238-03-35 Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11
#165
TÜV İndeksi
ISO 20022
Standartlar
İLETİŞİM

Sirküler

Sirküler Raporları

YILLIK ARŞİVLER

2022
2021
2020
2019
2022 Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_13
2022 Tüzel Kişilerin 3 Ay Vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açabilmesine İlişkin Merkez Bankası Tebliğleri Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_12
2022 5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Mesken Ve Tarımsal Sulama Abonelik Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8'e İndirilmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_011
2022 YUVAM Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_010
2022 Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Şubat 2022 tarihli ve 314754 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_009
2022 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) 11 Şubat 2022 Tarihli 31747 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_008
2022 Gıda Ürünlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik İçeren 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_007
2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) İle Vergi Mevzuatında Yapılan Önemli Değişiklikler
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_006
2022 319 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_005
2022 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-903791 sayılı Genelgesi
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_004
2022 2022 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Olan Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_003
2022 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nin Ek-1’inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_002
2022 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulamasına İlişkin Duyuru 31 Aralık 2021 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Websitesinde Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2022_001
2021 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_219
2021 534 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Miktarlara İlişkin Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_218
2021 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Miktarı Belirlenmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_217
2021 4921 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamındaki Bazı Stopaj Oranlarına Süre Uzatımı Getirilmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_216
2021 SGK Elektronik Tebligat Başvuru Süresi Uzatılmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_215
2021 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisine Uygulanacak Artış Oranına İlişkin 4892 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_214
2021 Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu Bulunmaktadır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_213
2021 İcra Ve İflas Mevzuatı Hakkında Önemli Değişiklikler Öngören 7343 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Getirilen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_212
2021 Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Oranlarına İlişkin 4862 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_211
2021 2022 Yılına İlişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_210
2021 7341 Sayılı Kanun'la Öngörülen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_209
2021 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Yeniden Değerleme Oranları Türkiye İstatistik Kurumu Websitesinde Yayınlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_208
2021 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_207
2021 532 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_206
2021 315 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_205
2021 30 Eylül 2021 Tarihli 31614 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %1'e Düşürülmüştür.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_204
2021 4561 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesine İlişkin Öngörülen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_203
2021 Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Kapsamında Öngörülen Düzenlemeler 1 Ekim 2021 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Girecektir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_202
2021 20 Eylül 2021 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu İle Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürleri Yayınlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_201
2021 2021/30 Numaralı SGK Genelgesi İle 5 Puanlık Sigorta Primi Türkiye Geneli Borç Sorgulama Uygulaması 2022/Ocak Dönemine Ertelendi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_200
2021 Benzin ve Türevlerine Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_199
2021 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Öngörülen Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesine İlişkin Değişiklikler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_198
2021 79 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_197
2021 Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğü Kapsamında İlk Bildirimin En Geç 31 Ağustos 2021'e Kadar Yapılması Gereklidir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_196
2021 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi 1 Ay Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_195
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma, Vergi ve Matrah Artırımı Başvurusu İçin Son Tarih 31 Ağustos 2021’dir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_194
2021 Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Sahte", "Şüpheli" ve "Kontrollü" İş Yeri Kodlamasına İlişkin 2021/27 Numaralı Genelgesi Yayınlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_193
2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) Kapsamında Öngörülen Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_192
2021 Kastamonu, Sinop ve Bartın'da Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_191
2021 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 17.08.2021 Tarihli Duyurusu İle Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulamasına İlişkin Açıklayıcı Broşür Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_190
2021 06.08.2021 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu İle Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerler İçin Mükelleflerin E-Belge Yerine Kâğıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Açıklanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_189
2021 Bazı Binek Araçlara İlişkin ÖTV Matrahı Artırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_188
2021 Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Düzenlemeleri Yürürlüğe Girmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_187
2021 Vergi Usul Kanunu 529 Sıra Numaralı Genel Tebliği Uyarınca Öngörülen Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğü Kapsamında İnteraktif Vergi Dairesi Sisteminde Uygulama Açılmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_186
2021 530 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Taşınmaz ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Düzenlemelere Yer Verilmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_185
2021 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 05.08.2021 Tarihinde Yapılan Duyuru Uyarınca Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_184
2021 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Geçici 67. Madde Kapsamında Uzatılan Oranlara İlişkin Düzenlemeler Yürürlüğe Girmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_183
2021 Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 03.08.2021 ve 06.08.2021 Tarihlerinde Yapılan Duyurular Uyarınca Orman Yangınlarından Etkilenenlerin Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Erteleneceği Duyurulmuştur.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_182
2021 30.07.2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan 4311 ve 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları İle KDV İndirimi Ve Kira Stopajı İndirim Oranları Bakımından Öngörülen Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_181
2021 31516 Sayılı 29.07.2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan 88 Seri Numaralı Harçlar Tebliği Kapsamında Öngörülen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_180
2021 2021/26 Sayılı 19.07.2021 Tarihli SGK Genelgesi İle Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Hususunda Açıklamalara Yer Verilmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_179
2021 30.07.2021 Tarihli SGK Duyurusu Uyarınca Artvin, Rize ve Düzce'de Selden Etkilenen İlçelere Yönelik Süre Uzatım Kararı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_178
2021 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle, Düşürülen Katma Değer Vergisi Oranlarının Uygulanma Süresi 30 Eylül 2021'e Kadar Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_177
2021 SGK Prim Borçlarını 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Dair Sigortalıların Kamu Bankalarından Kredi Kullanabilmesi İçin Kredi İşbirliği Protokolü İmzalandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_176
2021 Asgari Ücret Desteği Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_175
2021 Günlük Çalışma Süreleri Güncellendi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_174
2021 4273 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi'nin 31.05.2021 Tarihine Kadar %0 Oranında Uygulanmasına Karar Verildi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_173
2021 7331 Sayılı Kanun ile İdari Yargı ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından Yürürlüğe Giren Önemli Değişiklik ve Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_172
2021 Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_171
2021 Prim Teşviklerinde İstihdam Zorunluluğuna İlişkin 06.07.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Yazısı İle Öngörülen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_170
2021 529 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği İle Getirilen Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğü Düzenlemesi
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_169
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılmasına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı Broşürü Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_168
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Artırımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_167
2021 Uzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin SGK Genel Yazısı Uyarınca Öngörülen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_166
2021 136 nolu VUK Sirküleri İle Uzatılan Sürelere İlişkin Bilgilendirme
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_165
2021 7326 Sayılı Kanuna İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_164
2021 2021 Yılı Kurban Bayramı Emekli İkramiyelerinin Ödenme Tarihleri Açıklandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_163
2021 7326 Sayılı Kanun'a İlişkin Yapılandırma Kanunu Rehberi Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_162
2021 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Öngorulen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_161
2021 Mali Tatil Hakkında Bilgilendirme
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_160
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaya İlişkin GİB Duyurusu
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_159
2021 Yeniden Değerlemeye İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_158
2021 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 23.06.2021 Tarihli Duyurusu İle 14/5/2018 Tarihli Ve 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Uygulanacak ÖTV Tutarları Belirlenmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_157
2021 Varlık Barışı'nda Sürenin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_156
2021 Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde Meslek Adı ve Kodu Değişikliklerine İlişkin İdari Para Cezaları Usul ve Esaslarına Dair 17.06.2021 Tarihli SGK Genel Talimatı Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_155
2021 Merkezi ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliklerindeki Değişiklikler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_154
2021 Alkollü İçecekler ve Tütün Ürünlerinde ÖTV Artışı Yapılmamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_153
2021 528 nolu VUK Genel Tebliği İle Mücbir Sebep Halinin Sona Erdirilmesine İlişkin Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_152
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_151
2021 Gümrük Genel Tebliğlerine İlişkin Olarak 19.06.2021 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_150
2021 22.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar yürürlüğe girmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_149
2021 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 2021/1 Sayılı İç Genelge Yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_148
2021 4105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Konaklama Hizmetlerinde KDV İndirimi Uygulaması 31 Temmuz 2021'e Kadar Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_147
2021 36 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği İle Vergi Tevkifatı, Kısmi Tevkifat Gibi Konularda Öngörülen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_146
2021 İŞKUR Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarafından Kısa Çalışmaya Dair Prim Desteklerine İlişkin Olarak SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderildi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_145
2021 19.06.2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliklerine İlişkin Olarak Öngörülen Düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_144
2021 Kısa Çalışma Kapsamındaki İşçinin Tam Zamanlı Çalışması ve Sonrasında İşçi Tarafından Dava/Şikâyet Yollarına Başvurulması Halinde Gerçekleşebilecek Durumlara Dair Değerlendirmeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_143
2021 İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_142
2021 Aylık Prim Hizmet Belgesi ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi’nde Uzaktan Çalışılan Günlerin Beyan Edilmesine İlişkin Yeni Usul Ve Esaslar Belirlendi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_141
2021 Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler Ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik İle İlgili Konulara İlişkin Düzenlemelere Yer Verildi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_140
2021 Kurumlar Vergisi Oranını Da Artırmayı Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_139
2021 Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/05/2021 Tarihine Uzatıldı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_138
2021 Pay Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Olarak Sermaye Hareketleri
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_137
2021 Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin 527 No'lu VUK Tebliği
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_136
2021 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_135
2021 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_134
2021 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_133
2021 Ekonomik Reform Paketinde Yer Alan Bazı Vergi ve Teşvik Düzenlemesi
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_132
2021 Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_131
2021 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_130
2021 Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_129
2021 Ekonomik Reform Paketinde Yer Alan Bazı Vergi ve Teşvik Düzenlemeleri
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_128
2021 L.P.G. Türlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarlarında İndirim
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_127
2021 2020 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örn...
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_126
2021 İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 31/12/2021 Tarihi
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_125
2021 Yeni Yayınlanan Özelgeler Tarih ve Yayım Dönemleri.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_124
2021 Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedellerinin Krediyi Kullananın Türkiye'deki Aracı Banka Hesabına Gönderilebileceği
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_123
2021 Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_122
2021 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_121
2021 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_120
2021 Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hk.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_119
2021 Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_118
2021 İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarından Artış Yapıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_116
2021 Değerli Konut Vergisi Tebliği Yayınlanmıştır
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_115
2021 6102 Sayılı TTK'nin Defter Tutma Yükümlülüğü, Pay Senedi Bastırılması, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_114
2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2021 tarihli ve 27998389-010-06-02-1638 sayılı Genelgesi
Tarih: 25.05.2022 No: 2021_113
2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri ve Yürürlülük tarihi
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_112
2020 Elektronik Uygulamalara İlişkin 509 Sayılı VUK Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_111
2020 Yurt Dışında Mukim Finansal Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_110
2020 7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeleri
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_109
2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında GİB Duyurusu
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_108
2020 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_107
2020 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_106
2020 GEKAP Usul ve Esaslarda Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_105
2020 Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_104
2020 VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_103
2020 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_102
2020 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_101
2020 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_100
2020 İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'de Değişiklik
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_099
2020 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler İçin Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğine İlişkin GİB Duyurusu
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_098
2020 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Sektör Bazında Azami Döviz Kullanım Oranları İle İlgili Olarak Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_097
2020 Serbest (Döviz) Fonları için Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_096
2020 Geriye Yönelik SGK Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB'lerin Kuruma Gönderilme Süresi Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_095
2020 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:167)
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_094
2020 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/4)
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_093
2020 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik - İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2584)
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_092
2020 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_091
2020 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimine İlişkin Genel Tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_090
2020 Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemelere İlişkin 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_089
2020 Finansman bonoları ve bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarında stopaj oranı %15 olarak belirlendi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_088
2020 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'den Yüzde 1'e Çıkarıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_087
2020 Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemlerinde BSMV Hesaplanması Gerektiği
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_086
2020 Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hakkında.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_085
2020 Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hakkında
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_084
2020 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_083
2020 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_082
2020 Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_081
2020 Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_080
2020 Sigaralarda Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_079
2020 COVİD-19’a Maruz Kalan Sigortalıların Hastalık Sigortası Kapsamında Değerlendirileceği Hk.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_078
2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_077
2020 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_076
2020 Mücbir Sebep Kapsamında KDV İade Talepleri
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_075
2020 Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Bildirimleri
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_074
2020 Covid-19 Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_073
2020 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar ve Mayıs Ayı Takvimi
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_072
2020 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)'de Değişiklik
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_071
2020 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2)
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_070
2020 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)'de Değişiklik
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_069
2020 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_068
2020 Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması -İthalat Aşamasında Sunulması.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_067
2020 E-defter Oluşumuna ve Berat Yüklemelerine ilişkin Süre Belirten Tablo
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_066
2020 COVID-19 Salgını Kapsamında Yasal Sürelerin Durdurulması 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_065
2020 Koronavirüs salgını sebebiyle 7244 sayılı kanun ile işsizlik sigortası kanunu ve iş kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notu.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_064
2020 Döviz Cinsinden BES'e Ödenen Paylar için Devlet Katkısı Oranı %10 Olarak Belirlendi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_063
2020 Koronovirüs (Covid 19) kapsamında alınan sokoğa çıkma yasağı ve Anayasadaki yeri.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_062
2020 Ücretsiz izne ayrılan işçilere nakdi ücret desteği hakkında SGK usül ve esasları hakkında açıklama.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_061
2020 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_060
2020 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_059
2020 2020 Şubat ve Mart dönemlerine ait KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_058
2020 Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için "28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.)" Tanımlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_057
2020 E-defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_056
2020 OECD Transfer Fiyatlandırması Raporlama Standartlarına Göre yeni Belgelendirme Yükümlülükleri
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_055
2020 Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti sosyal güvenlik anlaşması
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_054
2020 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyan Süresi Uzatıldı
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_053
2020 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_052
2020 7244 sayılı kanun16 Nisan 2020 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_051
2020 Türkiye Ukrayna CVO Anlaşması
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_050
2020 Covid19 ile mücadele kapsamındaki ekipman ve ilaçların ücretsiz olarak sağlanması.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_049
2020 İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_048
2020 İthalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_047
2020 Yeni koronavirus covid19 salgininin ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltilmasi hakkinda kanun ile bazi kanunlarda degisiklik yapilmasina dair kanun teklifi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_046
2020 İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_045
2020 Yeni torba kanunla yapılması öngörülen düzenlemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_044
2020 İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_043
2020 UFRS TFRS Bülteni Nisan 2020- 31.Mart 2020 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni standartlar değişiklikler ve yorumlar.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_042
2020 Vergi Dairesi işlem ve sürelerin durmasına ilişkin iç genelge yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_041
2020 Koronavirüs tedbirlerden etkilenen mükelleflere sağlanan imkanlara ilişkin Nisan vergi takvimi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_040
2020 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin birleştirilmesi uygulamasına erteleme.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_039
2020 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi MUHSGK uygulamasının ertelenmesi hakkında
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_038
2020 Türkiye Avusturya sosyal güvenlik anlaşmasının uygulama esasları hakkında.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_037
2020 Mücbir sebep nedeniyle SGK primlerinin ertelenmesine ilişkin SGK yazısı yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_036
2020 LPG ve türevlerinde ÖTV artışı
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_035
2020 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarındaki nakit kar payı dağıtımı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_034
2020 Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_033
2020 Corona virüs covid-19 tedbirleri karşısında mükelleflere sağlanan imkanlara ilişkin tablo.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_032
2020 Mücbir sebep nedeniyle ihracat sürelerinin uzaması.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_031
2020 Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamıyla ilgili GİB açıklaması.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_030
2020 Mücbir sebep halinde bulunan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_029
2020 Faaliyet kodu itibariyle mücbir sebep durumu sorgulama ekranı açıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_028
2020 7226 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girdi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_027
2020 Yeminli Mali Müşavirlik YMM tasdik raporlarının ibraz süresi uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_026
2020 Kolalı gazozlar ile bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlendi.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_025
2020 İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_024
2020 7226 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yasalaştı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_023
2020 İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_022
2020 Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı %1'e indirildi
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_021
2020 518 nolu VUK tebliği yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_020
2020 GEKAP beyannamesi 2020 yılında 6 aylık takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_019
2020 Gelir İdaresi Başkanlığının koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik kararlar sonrası yaptığı açıklamalar.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_018
2020 Kısa çalışma başvuru talepleri
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_017
2020 Kısa çalışma ödeneği
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_016
2020 Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_015
2020 İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_014
2020 Yıllık gelir vergisi beyan süresi uzatıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_013
2020 Kanun yolundan vazgeçme seçeneğine ilişkin tebliğ yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_012
2020 Kalkınmada öncelikli illerde uygulanan ilave sigorta primi teşvikinin uzatılması hakkında karar yayımlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_011
2020 Türkiye transfer fiyatlandırmasında OECD raporlama standartlarına geçiyor.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_010
2020 Arjantin ve Ruanda ile yapılan ÇVÖ anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanunlar
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_009
2020 GEKAP usul ve esasları yayınlanmıştır.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_008
2020 Değerli konut vergisinde değişiklik yapan kanun yasalaştı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_007
2020 Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_006
2020 Vergiden müstesna yurtdışı gündelikleri.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_005
2020 16 Ocak 2020 tarihli ihracat genelgesi yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_004
2020 Geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmelik yayınlandı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_002
2020 Bazı mallarda uygulanacak KDV oranları yeniden yenilenmiştir
Tarih: 25.05.2022 No: 2020_001
2019 Engellilere istisna ötv siz araç satışında değişiklik
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_015
2019 Yatırımlara proje bazlı devley yardımı verilmesine ilişkin kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ.
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_014
2019 Adres değ. vergi dairesi uyg ve elektronik teb. uyg ilişkin tebliğler yayımlandı
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_013
2019 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesinde Değişiklik tebliği
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_012
2019 Sermaye ve İhracat Genelgesinde Değişiklikler yapıldı.
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_011
2019 Değerli Konut Vergisi
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_010
2019 İhracat Genelgesinde yapılan değişiklik
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_009
2019 Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_008
2019 Turizm Beyannamesi
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_007
2019 Konaklama vergisi
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_006
2019 Türkiyede İkamet Etmeyenlere Özel Düz. Fatura
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_005
2019 Mal ve Hizmet İhracı Yeşil Pasaport Hakkında
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_004
2019 Turizm Payı Mükellefiyeti ve Ödemeler
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_003
2019 E-Defter
Tarih: 25.05.2022 No: 2019_002