Tr İstanbul Ankara Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11 +90-553-238-03-35 Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11
#165
TÜV İndeksi
ISO 20022
Standartlar
İLETİŞİM
BORADEN Hizmetlerimiz İç Denetim ve İç Kontrol

İç Denetim ve İç Kontrol

Hizmetlerimiz

Belirsizliklerin bir adım önünde olmak gelecekte ortaya çıkması muhtemel zorlukları ön görebilmeyi, bizi nelerin beklediğini bilmeyi ve riski stratejik açıdan ele almayı gerektirir. İç Denetim, bir organizasyonun katma değerini art ırmak ve operasyonel verimliliğini geliştirmek amacı ile yapılan bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmetlerini içeren çalışmalardır. İç Denetim, disiplinli ve sistematik değerlendirme yakla ş ı m ı ile bir organizasyonun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur. Ve etkin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim konularında gelişimi sağlar. Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor. Şirket yönetimlerinin de iç denetimden beklediği katma değer giderek artmasıyla bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. BORADEN olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz. [tag][tab=Uygunluk Denetimi] Uygunluk denetimi; işletme faaliyetlerinin, işletme yönetim organları tarafından veya işletme dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme, işletme politikaları, uyulması gerekli yasal mevzuat vb.) uygunluğunun incelenmesidir. İşletme faaliyetlerinde belirlenen politikalara ve kanun koyucunun çıkardığı yasalara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Belirlenmiş işletme politikaları ve koyulan kurallar değiştirilmeden, sadece bunları standart olarak kabul ederek yasal mevzuata uygunluğu da değerlendirilerek yapılan denetimdir. Aynı zamanda işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliğini de değerlendiren uygunluk denetim hizmetimizi, gelen talepler doğrultusunda işletmelerin kendi yapılarını, belirlemiş oldukları politika ve kuralları baz alarak vermekteyiz.[/tab] [tab=Mali Denetim] Vergi toplamakla görevli kurum olan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi denetiminin ne olduğu, yasal dayanağı, vergi denetiminde yer alan yetkililer ve bu yetkililerin yetişme süreçleri ile denetimin seyri konusuna odaklanılmıştır. Bu bağlamda çalışmada bahsedilen söz konusu hususlara yönelik olarak vergi denetimine ilişkin mevcut durumun toplu bir şekilde ortaya konması ve inceleme sürecinde yer alan aktörler ile aşamaların somutlaştırılması hedeflenmiştir. Bu yüzden teorik tartışmalardan ziyade denetimin mevzuat dayanakları ön plana çıkarılmış ve Türkiye’de vergi denetiminin genel çerçevesi üzerinde durulmaktadır.[/tab] [tab=Performans Denetimi] Yönetim sunulan bilgi doğrultusunda bütün kademelerini, bunların programlanmaları, uygulanmaları ve izlenmeleri aşamalarındaki tutumluluk, verimlilik ve etkinlik açısından kavrayan denetimdir. Bir örgütün faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsar. Bu kapsamda, Performans denetimi, kaynakların verimlilik, etkinlik, tutumluluk ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini ve mali sorumluluğun gereklerinin makul ölçüde karşılanıp karşılanmadığını görmek için bir kurumun faaliyetlerinin denetlenmesidir.[/tab] [tab=Sistem Denetimi] İşletmenin hedeflerine ulaşmasında güçlü bir iç kontrol sisteminin kurulması, kanun ve yönetmeliklerin göz önünde bulundurulması iç denetimin performansını arttıracaktır. İç denetimin amacı, araştırılmış faaliyetlerle ilgili bilgi, tavsiye, tahmin, analiz sağlanması amacıyla sorumlulukların etkili bir şekilde yerine getirilmesinde kuruma ve yönetimi de içeren organizasyonun üyelerine yardımcı olmaktır. Amaç etkili bir kontrolü destekleyen uygun bir maliyeti de içermektedir. İç denetim, iç kontrol sisteminin etkinliğini ve başarı düzeyini araştırarak, sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını ve işletmenin amaç ve hedeflerini hangi düzeyde karşılandığını araştırmaktadır.[/tab][/tag]

Hizmetlerimiz


Sorunuz mu var?

Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.

ÇİSEM GÜLER
Danışmanlık Bölüm Yönetici
S.M. Mali Müşavir

+90 (507) 388-54-85
+90 (212) 483-26-11
denetim@boraden.com.tr

TALEBİNİZİ İLETİN

Paylaşın