Tr İstanbul Ankara Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11 +90-553-238-03-35 Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11
#165
TÜV İndeksi
ISO 20022
Standartlar
İLETİŞİM
BORADEN Hizmetlerimiz Ar-Ge Hizmetleri

Ar-Ge Hizmetleri

Hizmetlerimiz

[b]1-Teknopark Danışmanlığı[/b]

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımlar ve bu alanlardaki Ar-Ge projelerini desteklemek için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren şirketler için özel teşvikler sağlamaktadır. Kanun kapsamında sağlanan teşvikler aşağıdaki gibidir;
• Kurumlar Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki yazılım geliştirme ve Ar&Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar,
• KDV İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde geliştirilen yazılım uygulamalarının teslimi için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar,
• Gelir Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki Ar&Ge faaliyetlerinde çalışan personel için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar,
• SGK İstisnası: 5 yıl boyunca sosyal güvenlik işveren payı için %50 oranında, 31 Aralık 2024 tarihine kadardır.
[b]2-Ar-Ge Tasarım Merkezi Danışmanlığı[/b]

Üniversitesi Teknopark bölgesinde bulunan işyerinde 16/04/2013 tarihinde 4691 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılmaya başlanan personelin, AR-GE ve destek personeli olması ve muafiyet kapsamında değerlendirilen destek personelinin ise AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşmaması şartıyla, bu personele yapılan ücret ödemesinin 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna olması nedeniyle tevkifat yapılmasına ve muhtasar beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak ücret ödemesi dışında kalan ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen tevkifata tabi bir ödeme yapılması durumunda muhtasar beyanname verileceği tabiidir.

Öte yandan, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine göre, tanımlanmış tüm Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak ilgili vergi danışmanlarımız şirket yetkililerine düzenli olarak bilgi vermektedir.

[b]3-Tubitak Desteği Danışmanlığı[/b]

[b]Sanayi Ar-Ge Projeleri[/b]
Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programın amacı; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.
Uygun başvuru sahipleri ise Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleridir.
Proje konuları ise;
• Yeni ürün üretimi
• Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
• Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.


[b]-Kobi Ar-Ge Programı[/b]
Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Uygun başvuru sahipleri ise KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşlardır.
Proje konuları ise;
• Yeni bir ürün üretilmesi,
• Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesidir.


[b]-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı[/b]
Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Uygun başvuru sahipleri ise katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir (Projede en az bir yabancı ortak ile çalışılmalıdır)
• Yeni ürün üretimi
• Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
• Maliyet düşürücü yeni yöntemlerin geliştirilmesi
• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Konularında işletmelerin uluslararası ortaklı olarak yürütecekleri Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

[b]-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknolojisi Gelişme Programı[/b]
Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ülkemiz öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle;

• Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
• Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
• Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
• Teknolojik gelişimde ivme kazanılması
Uygun başvuru sahipleri ise;
• Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
• Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
• Üniversiteler ve Araştırma kurumları hedeflenmektedir.
Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan;
• Yeni bir ürün üretilmesi,
• Mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler
NOT: Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Çağrı planına dâhil olan alanlar; BIT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Makine, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su, Kimya, Metal ve Madencilik, Tekstil şeklinde sınıflandırılmıştır.

[b]-Ekonomi Bakanlığı[/b]
Büyük ölçekli yatırımlar başta olmak üzere işletmelerin gelişimi, yeni yatırımların teşviki ve topyekûn kalkınma amacıyla Ekonomi Bakanlığı finansal destekler vermektedir. Bu destekler diğer kurumların tersine daha kapsamlı ve temel amaçlar üzerine oluşturulmuştur. Yatırım yerinin tahsisinden eleman SSK primlerine kadar birçok alanda yurt içi ve yurt dışı genişleme faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
Ekonomi bakanlığı tarafından sağlanmakta olan destek programları aşağıda belirtilmiştir.
• Kolay Destek
• İhracat Destekleri
• Hizmet Sektörü Destekleri
• Yurtdışındaki Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler

[b]-Eximbank Kredi Danışmanlığı[/b]
BORADEN olarak, aşağıda belirtilen projelerin hazırlanması, kredi sürecinin başlatılması ve sürecin sonuçlandırılana kadar takibi konularında hizmet vermektedir.
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ülkemizin Resmi İhracat destek kurumudur.

Eximbank’ın amacı;
* İhracatın geliştirilmesi
* İhraç edilen mal ve hizmetlerin türlerinin arttırılması
* İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının çoğaltılması
* Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma hedefine yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Vadesine göre Eximbank Kredileri;
* Kısa Vadeli İhracat Kredileri
* Orta Uzun Vadeli İhracat Kredileri

Kredi türüne göre Eximbank Kredileri;
* Reeskont Kredileri
* Kobi İhracata Hazırlık kredileri
* İhracata Hazırlık Kredileri
* Sevk Öncesi-Sevk Sonrası Kredileri

Hizmetlerimiz


Sorunuz mu var?

Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.

+90 (553) 238-03-35
+90 (212) 483-26-11
info@boraden.com.tr

TALEBİNİZİ İLETİN

Paylaşın