Kurumsal BLOG

Güncel Haber ve Duyurular
Etkin Piyasalar Hipotezi, basitçe, finansal enstrümanların bilgiyi anında iskonto ettiğini ve artık o bilgiyle herhangi bir kazanç sağlanmasının mümkün olmadığını öne sürer. Ünlü bir örnek şöyle der, Finans Profesörü öğrencileriyle yolda yürüyormuş. Hemen önlerinde, yerde duran 100 Dolarlık bir banknot görmüşler. Profesör:” Hepimiz hayal görüyoruz....
TAMAMI
Bir ülkede yatırım ve üretim yapılabilmesi için kaynağa ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan kaynak öz varlıklardan karşılanabileceği gibi kredi kurumlarından da sağlanabilir. Esas olan her ülkede kendi para birimi üzerinden kredi kullanılmasıdır. Bütün ülkelerde kredi kullandırılması ve kredi kullandıracak kurum ve kuruluşların faaliyetleri bir kısım kurallara...
TAMAMI
Günümüzde finans fonksiyonu, hem işletmenin temel amaçlarına ulaşmasına yardım etmekte hem de diğer işletme fonksiyonlarına , işletme amaçlarına dönük bir biçimde yardım eden bir fonksiyon olma özelliği göstermektedir. Bu yeni yaklaşımın doğal sonucu olarak finans yöneticisi, işletmenin temel amaçlarına ulaşmasını sağlayıcı finansal politika ve stratejileri...
TAMAMI
Finansal Analiz ve Kontrol Firmanın geçmiş dönemlerine ait verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması, finans yöneticisinin sağlıklı kararlar alabilmesi ve planlama fonksiyonunu gereği gibi yerine getirebilmesi için zorunlu ön koşullardır. Bu nedenle finans yöneticisinin analiz ve kontrol tekniklerinin bilmesi ve analiz yapabilecek nitelik ve yeteneklere sahip olması...
TAMAMI
Finansal Yönetim: İşletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarla sağlamak, bu fonları korumak ve etkin olarak kullanımını sağlamaktır. Sermaye ( ortaklar ) - Kar ( temettü ) Kredi ( banka ) - Faiz Dönen varlıklar - özkaynak ve kısa vadeli borçlanma Duran varlıklar - özkaynak ve uzun vadeli borçlanma Finansman: İşletmeye gerekli olan fonların...
TAMAMI
Dijitalleşen dünyada internet artık bütün şirketler için önemli bir satış ve pazarlama kanalı. Bugün özellikle perakende satış yapan pek çok işletme için konvansiyonel yöntemlerin yanında internet artık olmazsa olmaz nitelikte bir araç. Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte bu araç çok daha rahat kullanılabilir hale geldi. Şu an Türkiye’de internet...
TAMAMI
1 2 3

BORADEN Kurumsal Blog

Gündemimizdeki haber ve duyuruları bu bölümden takip edebilirsiniz. Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.

Güncel Başlıklar

Etkin Piyasalar Hipotezi Üzerine
11.10.2019
Genel Anlamda Döviz Kredileri
09.10.2019
Finansal Yönetim Faydaları ve Amaçları
08.10.2019

Galeri