BORADEN Hizmetlerimiz SGK Dosya Açılışı

SGK Dosya Açılışı

Hizmetlerimiz

5510/1 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun, işverene yüklediği yükümlülüklerden biri işyerinde sigortalı çalıştırması halinde işyerini belirli usul dahilinde tescil (kayıt) ettirmesi gerekmektedir. Açılış sürecinin takibi ve işlemleri tarafımızca hızlı sonuçlar alınarak yürütülmektedir.

Paylaşın