Tr İstanbul Ankara Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11 +90-553-238-03-35 Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11
#165
TÜV İndeksi
ISO 20022
Standartlar
İLETİŞİM
BORADEN Hizmetlerimiz KDV İade İşlemleri

KDV İade İşlemleri

Hizmetlerimiz

Esas amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru olarak belirleyip, tabi olduğu vergi kanunlarına göre güncel vergi mevzuatına uygun şekilde vergi planlaması yaparak vergi optimizasyonuna uygun çözümler üreterek etkinlik sağlamaktır.

KDV İadesi
· İhracat İstisnası KDV İadesi
· İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlere İlişkin KDV İadesi
· Uluslararası Taşımacılık İstinasına İlişkin KDV İadesi
· İndirimli Orana Tabi İşlemlerin KDV İadesi
· Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlerin KDV İadesi
· Özel Tüketim Vergisi İadesi
· Özel İletişim Vergisi İadesi
Geçici Vergiden Doğan İadeler
Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelir üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş vergiler varsa bu vergilerin, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarlarından mahsubu mümkündür. Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilebilir.
Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz. BORADEN olarak, geçici vergiden doğan iadenin talebine ilişkin gerekli başvuru ve bilgi girişlerinin sağlanması için hazırlanmasında tüm çerçeveyi oluşturmaktadır.
Gelir / Kurumlar Vergisi İadesi
Genel olarak vergi doğasının karmaşıklığı, kanunda yapılan hızlı değişiklikler ve vergi otoritelerinin sürekli yeni yorumları dikkate alındığında, özellikle Türkiye’de, şirketler istenmeyen vergi cezalarından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan vergisel anlaşmazlıklardan kaçınmak amacıyla vergi dairesine beyan edilen vergi matrahının yasal koşullara uygunluğundan emin olmak isterler. Vergi denetim ve tasdik hizmetlerimiz müşterilerimizin vergi kanunları ile uyum konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

3568 Sayılı Yeminli Mali Müşavirler Kanunu ve özel vergi düzenlemeleri, şirketlerin hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarını veya beyannamelerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmelerini öngörür.

Prensipte, Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilen kayıtlar resmi denetçiler tarafından da denetlenmiş sayılmaktadır. BORADEN olarak, Kurumlar Vergisi ile ilgili denetim ve tasdik hizmetlerimizin kapsamı aşağıdaki gibidir:
· Kurumlar Vergisi Matrahı Denetimi ve Tasdiki (Tam Tasdik): Yatırım İndirimi Tasdiki,
· Sermayenin ödendiğine veya iç kaynaklardan sermaye artışına ilişkin tespit raporu,
· AR-GE harcamaları ile ilgili teşviklere ilişkin tasdik raporları,
· Diğer özel amaçlı tasdik raporlarıdır.

Hizmetlerimiz


Sorunuz mu var?

Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.

+90 (553) 238-03-35
+90 (212) 483-26-11
info@boraden.com.tr

TALEBİNİZİ İLETİN

Paylaşın