BORADEN Hizmetlerimiz Raporlama

Raporlama

Hizmetlerimiz

Finansal Raporlama

Finansal raporlamalar işletmenizin belirli bir zamanda ya da dönemde mali durumunu göstermektedir.

“Finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının biçimlendirilmiş sunumudur. Finansal tabloların amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da gösterir. Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili şu bilgileri sunar: Varlıklar, borçlar, özkaynaklar, gelir ve giderler (karlar ve zararlar dahil), ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlar ve nakit akışları. Bu bilgiler, dipnotlarda yer alan diğer bilgilerle birlikte finansal tablo kullanıcılarının işletmenin gelecekteki nakit akışlarını ve özellikle bunların zamanını ve kesinliklerini tahmin etmelerine yardımcı olur.
Türkiye ekonomisindeki istikrar ve büyüme, şirket satın almaları, halka açılmalar, bono ihraçlarındaki artış, şirketlerin yeni coğrafyalara açılması ve son dönemdeki mevzuat değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (“UFRS”) ve bu standartlara uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (“TFRS”) kullanma ihtiyacında olan şirketlerin sayısını önemli ölçüde arttırmış bulunmaktadır.

Finansal Raporlama çerçevesinde verdiğimiz diğer hizmet konuları;
• Gelir-Gider Bütçesi
• Nakit Akış Bütçesi

Veri Analizi

Veri analizinde, neden yapıldığı sorusuna göre nasıl yapılacağı da çok değişir. Ayrıca verinin büyüklüğü de burada önem arz etmektedir. Örneğin; 1 milyon satırdan daha yüksek bir veriyi inceleyecekseniz, Excel gibi tablo temelli analiz araçları yetersiz kalabilir. İstatistik tabanlı programlama dillerine başvurmak gerekebilir.

Bazı veri analizlerinde değeri bulunmaya çalışılan ölçeğin ne olduğu önceden bellidir. Örneğin; bir önceki yılda bir e-ticaret firmasının karlılık oranı hesaplanırken satılan bütün ürünlerin her birinin ilgili aydaki satın alması üzerinden karlılık oranı ile çarpılıp toplam kar tutarı bulunur. Ancak bazen de bulunmaya çalışılan değer önceden belli değildir. Örneğin; en çok satılan ürün nedir sorusunda ise veri analizinde sıralama gibi fonksiyonlar kullanılarak satış rakamlarına göre sıralama gibi yöntemler kullanılır.

Siz de Veri Analizi hizmetinin ihtiyacınıza uygun olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçin. Sizin için neler yapabileceğimize birlikte karar verelim.

Due Diligence Raporu

Bağımsız danışmanlar, denetçiler ve hukukçular, iş dünyasının tarafları arasındaki çıkar çatışmalarının önlenmesi ve uzlaşma noktalarının bulunmasında önemli bir role sahiptir. Bu anlayışın bir parçası olan özenli inceleme ve değerlendirme süreci yatırım yapılacak şirketin bir “check-up”ı olarak görülmelidir. Verilerin yorumlanabilir kaliteli bilgiye dönüştürülmesi ve bilgi şeffaflığının sağlanması açısından due diligence önem teşkil etmektedir.

Şirket Değerlemesi

Uzman bir kadroya sahip olan şirketimiz, Şirket Değerlemesi, Bölünme, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı ve Finansal Modelleme Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Son yıllarda, yatırımcılar arasında artan şirket evlilikleri eğilimi sonucunda, hissedarlar hisselerinin değerini öğrenmek istemektedir. Bununla birlikte bazı yasal gereklilikler ve hissedarlar arası hisse devirleri de değerleme ihtiyacı doğurmaktadır.
BORADEN olarak bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

• Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik iş planlarının hazırlanması
• Şirket değerinin genel olarak kabul edilen yöntemlere ( Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemleri ) göre belirlenmesi

Hizmetlerimiz


TANITIM DOSYAMIZ Tanıtım dosyamızı incelemek için tıklayın.

Sorunuz mu var?

Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.

MURAT DEMİRTAŞ
TTK İşlemleri Bölüm Yöneticisi

+90 (555) 997-27-54
+90 (212) 483-26-11
ttk@boraden.com.tr

TALEBİNİZİ İLETİN

Paylaşın