BORADEN Hizmetlerimiz İnşaat Faaliyetine Yönelik Danışmanlık

İnşaat Faaliyetine Yönelik Danışmanlık

Hizmetlerimiz

İnşaat faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulamadır. Bu uygulama ile bir yandan kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanırken diğer yandan kurum gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Paylaşın