• info@boraden.com.tr
 • +90 (212) 483 26 11

Boraden

Sosyal Güvenlik

IK Süreçlerini Yönetim İşlemleri

 • İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları firmaların performans ve verimliliği ile doğrudan ilgilidir. İnsan Kaynakları yönetiminin önemini insan kaynakları yönetiminin olmadığı firmalara bakarak anlayabiliriz.

 • Firmalarda karşılaşılan sorunlar ve aksaklıklar konunun önemini gözler önüne sermektedir. Bu kapsamda firmaların ihtiyaçlarını belirleyip firmaya özel sistem kuran profesyonel kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

 • Boraden ekibi tarafından sunulan hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Kurumsal kimlik oluşturmak adına kurum kültürü analizi yapılması,

 • İşe alım sisteminin oluşturulması,

 • İşe alım mülakatlarının yapılması ya da destek olunması,

 • Görev tanımları oluşturulması,

 • Organizasyon şeması oluşturulması,

 • İş ve süreç talimatları, formlar, ve prosedürlerin hazırlanması,

 • Personel kariyer planlaması ve yetenek yönetimi,

 • Eğitim ihtiyaçlarının analizinin yapılması ve eğitim programlarının hazırlanması,

 • Yan haklar ve ücret sisteminin kurulması,

 • Performans derecelendirme sisteminin oluşturulması,

 • Personel ödül sistemi ve uyarı sisteminin oluşturulması,

 • Personel yıllık izinlerinin planlanması

 • Personel Özlük dosyalarının oluşturulması