• info@boraden.com.tr
  • +90 (212) 483 26 11

Boraden

Sosyal Güvenlik

İstihdam Teşvik İşlemleri

  • Sosyal Güvenlik mevzuatı uyarınca yürürlükte olan birçok prim teşvik uygulamaları bulunmaktadır. Bu teşvik uygulamalarının bazıları aşağıda sıralanmıştır.

  • 5510 sayılı kanun uyarınca uygulanan prim teşvikleri,

  • 4857 sayılı kanun prim teşvikleri

  • 4447 sayılı kanun teşvikleri

  • 6111 sayılı kanun teşviki

  • AR-GE teşviki

  • İŞKUR iş başı eğitim teşviki

  • Güncel yeni çıkan teşvikler de eklenerek firmanın SGK borcu olmadığı ve düzenli prim ödemesi yaptığı taktirde , personelin ortalama sayısına istinaden gerekli şartları sağlamasını durumunda tüm teşvikler uygulanabilmektedir. Bu sürecin iş yükü olduğu gibi her ay sıkı bir takip sistemi gerektirmektedir.

  • Aksi taktirde şirketleri yersiz teşvik yararlanılması durumunda ciddi cezai yük altına alabildiği gibi, yeni teşvikler den de yararlandıramamaktadır. Bizler bu süreci en doğru şekilde yönetip ,şirketlere en uygun teşvikleri uygulayarak katma değer sağlamaktayız.