• info@boraden.com.tr
  • +90 (212) 483 26 11

Boraden

Sosyal Güvenlik

İşveren Denetim ve Raporlama İşlemleri

  • Şirketlerin İK departmanların da güncel tutulması gereken personel özlük evrakları,meslek kodlarının yapılan iş ile uygunluğu denetimi, sigorta bildirgeleri (APHB), teşviklerden faydalanmaları, çalışan memnuniyet anketinin değerlendirmeleri gibi birçok konularda, belirli periyodlar ile raporlamalar yapılmaktadır.