• info@boraden.com.tr
  • +90 (212) 483 26 11

Boraden

Sosyal Güvenlik

Çalışma İzni Alma ve İptal İşlemleri

  • Yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni almak zorundadırlar.

  • Çalışma izni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma olarak kabul edilir ve hem işverene hem de yabancı personele idari para cezaları ve sınır dışı olma gibi sonuçlar doğurmaktadır.

  • Boraden olarak; Firmaların ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yabancı çalışma izni için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları değerlendirmesi yapılır. Aynı şekilde yabancı uyruklu personelin de şartlarının uygunluğunun olup olmadığı değerlendirmesi yapılır.

  • Yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru işlemleri uzman personelimizce yapılmaktadır. Bu süreçte; çalışma izinlerinin sonuçlandırılması ya da iptal işlemleri gibi konuların destek vermekteyiz.

  • En az 6 ay lık İkamet izni olan yabancı uyrukları vatandaşlara, çalışma izni için İşveren yetkilisinin e-imzası ile işlemler yürütülmektedir. İlk başvurularda; en fazla 1 yıllık süre ile çalışma izni çıkmakta olup ,1 yıldan sonra 2 yıl süre ile uzatma izinleri de verilmektedir.